Hoekjes van herkomst. Materieel erfgoed in migrantenwoningen

H.C. Dibbits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

292 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-23
Aantal pagina's5
TijdschriftLevend Erfgoed
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit