Hoe't Salomon Levy in ferneamd man wurden is.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)8-10
TijdschriftDe sneuper : officieel orgaan van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland te Dokkum
Nummer van het tijdschrift134
StatusGepubliceerd - 21 jun. 2019

Citeer dit