Hoeveel syntaxis zit er in het lexicon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-21
Aantal pagina's19
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume6
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit