Hoezo valse som?

J.A.A. de Beer, N.L. van der Gaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Artikel 'Hoezo valse som?' door Joop de Beer en Nicole van der Gaag in De Volkskrant d.d. 7 augustus 2018 in de rubriek 'Geachte redactie' als reactie op het (online) artikel in de Volkskrant van 3/4 augustus 2018 'Logisch' (online titel 'Als onderzoekers willens en wetens valse sommen gaan maken, ben ik er wel weer klaar mee') door Frank Kalshoven naar aanleiding van onderzoek 'Hoe kunnen verschillen in levensverwachting uitpakken voor een gedifferentieerde AOW-leeftijd?' (auteurs: Joop de Beer (NIDI-KNAW, Rijksuniversiteit Groningen), Nicole van der Gaag (NIDI-KNAW, Rijksuniversiteit Groningen) gepubliceerd in MeJudice d.d. 31 juli 2018.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/hoe-kunnen-verschillen-in-levensverwachting-uitpakken-voor-een-gedifferentieerde-aowleeftijd
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Volkskrant
StatusGepubliceerd - 07 aug 2018

Citeer dit