Hoger kindertal helpt niet tegen vergrijzing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

71 Downloads (Pure)

Samenvatting

De belangrijkste oorzaak van de vergrijzing is de daling van het gemiddeld kindertal in de jaren zeventig. Een stijging van het kindertal biedt evenwel geen oplossing. Het leidt pas op de zeer lange termijn tot een geringe afzwakking van de vergrijzing, maar wel al op kortere termijn tot hogere kosten (o.a. onderwijs) en tot een aanzienlijk hogere bevolkingsgroei.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume28
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit