Holland rond 1500. Een geografische verkenning van de Enqueste (1494) en Informacie (1514)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

145 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageHolland around 1500. A geographical exploration of the Inquest (1494) and Informacie (1514)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)177-184
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume49
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - dec 2017

Citeer dit