Holland in de late middeleeuwen: oude geschiedenis, nieuwe invalshoeken

Henk Looijesteijn, Jeannette Kamp, Carin Gaemers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)158-159
Aantal pagina's2
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume49
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit