Holland: the Second World War and the image of occupation : with a comparison of Britain

N.D.J. Barnouw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftFilmhistoria
Volume3
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit