Holocaust and World War Two Linked Open Data Developments in the Netherlands

Annelies Nispen, van, Lizzy Jongma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Holocaust and World War Two Linked Open Data Developments in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Engineering & Materials Science