Holocaust and World War Two Linked Open Data Developments in the Netherlands

Annelies Nispen, van, Lizzy Jongma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

3 Citaten (Scopus)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten