Holocaust Research and Archives in the Digital Age: Introduction

Laura Brazzo, Reto Speck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)V-XIII
TijdschriftQuest. Issues in Contemporary Jewish History
Nummer van het tijdschrift13
StatusGepubliceerd - aug 2018

Citeer dit