Grondlegger Holocaust-studies Raul Hilberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageHolocaust Studies Founder Raul Hilberg
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-5
Aantal pagina's1
TijdschriftAuschwitz Bulletin
Volume47
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - sep 2003

Citeer dit