Holocene records of effective precipitation in West Greenland

S. McGowan (Co-auteur), D.B. Ryves, N.J. Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Holocene records of effective precipitation in West Greenland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences