Home environment exposure assessment in hypersensitivity pneumonitis

Jos M. Rooijackers, Vanessa Zaat, Marcel Veltkamp, Martin Meijer, Jos Houbraken, Emeline Scherer, Gabriel Reboux, Jan Grutters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
DOI's
StatusGepubliceerd - 07 sep. 2020

Citeer dit