Home-field advantage of litter decomposition: from the phyllosphere to the soil

N. Fanin (Co-auteur), D. Lin (Co-auteur), G.T. Freschet, A.D. Keiser, L. Augusto, David A. Wardle, G.F. Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNew Phytologist
Volume231
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit