Homme zijn hoest. De taalnormen en -waarden van Hermans, Mulisch en Reve

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)84-87
TijdschriftLiteratuur
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit