Homohuwelijk in opmars: steeds rijkere keuze aan partnerrelaties

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

389 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het homohuwelijk is in opmars. In een heel korte reeks van jaren is een, zeker ook voor demografen, uitermate interessante situatie ontstaan. Paren van gelijk of verschillend geslacht kunnen een huwelijk sluiten, voor een geregistreerd partnerschap kiezen, of besluiten zich te binden door middel van een samenlevingscontract. Men kan ook zonder contract gaan samenwonen of kiezen voor een zogenaamde LAT-relatie, waarbij de partners ieder in de eigen woning blijven. Met het homohuwelijk had Nederland in 2001 de wereldprimeur. Inmiddels behoort een homohuwelijk al voor ruim 6 procent van de wereldbevolking tot de mogelijkheden, maar er is ook veel weerstand.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit