Homozygosity mapping in patients with cone-rod dystrophy: novel mutations and clinical characterizations.

K.W. Littink, R.K. Koenekoop, L.I. Van den Born, R.W.J. Colin, L. Moruz, J.A. Veltman, S. Roosing, M.N. Zonneveld, A. Omar, M. Darvish, I. Lopez, H.Y. Kroes, M.M. Van Genderen, C.B. Hoyng, K. Rohrschneider, M.J. Van Schooneveld, F.P.M. Cremers, A.I. Den Hollander

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

91 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5943-5951
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume51
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit