Homozygosity mapping reveals PDE6C mutations in patients with early-onset cone photoreceptor disorders.

A.A.H.J. Thiadens, A.I. Den Hollander, S. Roosing, S.B. Nabuurs, R.C. Zekveld-Vroon, R.W.J. Collin, E. De Baere, R.K. Koenekoop, M.J. Van Schooneveld, T.M. Strom, J.J.C. Van Lith-Verhoeven, A.J. Lotery, N. Van Moll-Ramirez, B.P. Leroy, L.I. Van den Born, C.B. Hoyng, F.P.M. Cremers, C.C. Klaver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)240-247
TijdschriftAmerican Journal of Human Genetics
Volume85
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit