Homozygous and heterozygous p53 knockout rats develop metastasizing sarcomas with high frequency

R. van Boxtel, R. Kuiper, P.W. Toonen, S. van Heesch, R. Hermsen, A. de Bruin, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Homozygous and heterozygous p53 knockout rats develop metastasizing sarcomas with high frequency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences