Honey and honey-based sugars partially affect reproductive trade-offs in parasitoids exhibiting different life-history and reproductive strategies

J.A. Harvey (Co-auteur), Tijl Essens, Rutger Las, Cindy van Veen, B. Visser, Jacintha Ellers, R. Heinen, Rieta Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Zoekresultaten