Honeydew composition and its effect on life-history parameters of hyperparasitoids

Frank A. C. van Neerbos, Jetske G. de Boer (Co-auteur), Lucia Salis, Ward Tollenaar, Martine Kos, Louise E. M. Vet, Jeffrey A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Honeydew composition and its effect on life-history parameters of hyperparasitoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology