'Hoogheid, de Prins heeft niet goed geslapen'. Vijftig nieuwe brieven van Constantijn Huygens aan Amalia van Solms

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHistorici.nl
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit