Hoogste prijzen der boter, 1832-1887

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18
Aantal pagina's1
TijdschriftUt de Smidte fan de Fryske Akademy
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit