Hoorn eert Hadrianus Junius

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7-9
Aantal pagina's3
TijdschriftOmslag: bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit