Horizontal gene transfer and shifts in linked bacterial community composition are associated with maintenance of antibiotic resistance genes during food waste composting

Hanpeng Liao, Ville-Petri Friman, Stefan Geisen, Qian Zhao, Peng Cui, Xiaomei Lu, Zhi Chen, Zhen Yu, Shungui Zhou (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

108 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)841-850
TijdschriftScience of the Total Environment
Volume660
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 apr. 2019

Citeer dit