Hormonal interactions in Ceratophyllum demersum

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-95
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit