Host density responses of Mastrus ridibundus, a parasitoid of the codling moth, Cydia pomonella

T.M. Bezemer, N.J. Mills

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Host density responses of Mastrus ridibundus, a parasitoid of the codling moth, Cydia pomonella'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology