Host density responses of Mastrus ridibundus, a parasitoid of the codling moth, Cydia pomonella

T.M. Bezemer, N.J. Mills

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  37 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Host density responses of Mastrus ridibundus, a parasitoid of the codling moth, Cydia pomonella'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology