Host feeding in insect parasitoids: why destructively feed upon a host that excretes an alternative?

J.S.M. Burger, T.M. Reijnen, J.C. Van Lenteren, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  26 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Host feeding in insect parasitoids: why destructively feed upon a host that excretes an alternative?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences