Host parasite interactions between freshwater phytoplankton and chytrid fungi (Chytridiomycota)

B.W. Ibelings, A. De Bruin, M. Kagami, M. Rijkeboer, Michaela Brehm, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Host parasite interactions between freshwater phytoplankton and chytrid fungi (Chytridiomycota)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences