Host plant use by the Heath fritillary butterfly, Melitaea athalia : plant habitat, species and chemistry

J.H. Reudler Talsma, K. Torri, S. van Nouhuys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  327 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Host plant use by the Heath fritillary butterfly, Melitaea athalia : plant habitat, species and chemistry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences