Host polymorphisms in interleukin 4, complement factor H, and C-reactive protein associated with nasal carriage of Staphylococcus aureus and occurence of boils.

M. Emonts, A.G. Uitterlinden, J.L. Nouwen, I. Kardys, M.P. Maat, D.C. Melles, J.C. Witteman, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1244-1253
TijdschriftJournal of Infectious Diseases
Volume197
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit