Host specificity and speciation of Mycosphaerella and Teratosphaeria species associated with leaf spots of Proteaceae.

P.W. Crous, B.A. Summerbell, L. Mostert, J.Z. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)59-86
  TijdschriftPersoonia
  Volume20
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit