Housekeeping genes for quantitative expression studies in the three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus

S. Hibbeler, J.P. Scharsack, S. Becker

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    254 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Housekeeping genes for quantitative expression studies in the three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences