How academic researchers select collaborative research projects: a choice experiment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Technology Transfer
Vroegere onlinedatum21 nov. 2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit