How Autocrats Weaponize Women's Rights

Elin Bjarnegard, Pär Zetterberg, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)60-75
  TijdschriftJournal of Democracy
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2022

  Citeer dit