How can scents enhance the impact of guided museum tours? towards an impact approach for olfactory museology

Caro Verbeek, Inger Leemans, Bernardi Fleming

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)315-342
TijdschriftThe Senses and Society
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2022

Citeer dit