How childhood circumstances moderate the long-term impact of divorce on father-child relationships

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How childhood circumstances moderate the long-term impact of divorce on father-child relationships'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences