How choice architecture can promote and undermine tax compliance: Testing the effects of prepopulated tax returns and accuracy confirmation

Wilco W. van Dijk, Sjoerd Goslinga, Bart W. Terwel, Eric van Dijk, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftJournal of Behavioral and Experimental Economics
  Volume87
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2020

  Citeer dit