How did women count? A note on gender specific age heaping differences in the 16th-19th century

Peter Foldvari, Bas van Leeuwen, Jieli Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)304-313
TijdschriftEconomic History Review
Volume65
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit