How do dimensions of proximity relate to the outcomes of collaboration? A survey of knowledge-intensive networks in the Dutch water sector

P. Heringa, E. Horlings, Marielle van der Zouwen, P. van den Besselaar, Wim van Vierssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How do dimensions of proximity relate to the outcomes of collaboration? A survey of knowledge-intensive networks in the Dutch water sector'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science