How do newly diagnosed chronic health conditions affect older workers’ vitality and worries about functional ability?

A. Vanajan, U. Bültmann, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2426-2434
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Applied Gerontology
Volume41
Nummer van het tijdschrift12
Vroegere onlinedatum06 aug. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2022

Citeer dit