Hoe veranderen sterke werkwoorden?

E. Hoekstra, A.A. Merkuur, Marjoleine Sloos, Jeroen van de Weijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Zeg je het woei of het waaide? En hij joeg of hij jaagde? In het Nederlands is een sterke tendens om sterke of onregelmatige werkwoorden zwak of regelmatig te maken. Dat komt doordat regelmatige werkwoorden vaker voorkomen. Iets vergelijkbaars gebeurt in het Engels bij the ship sank, dat steeds vaker klinkt als the ship sunk. Hoe je dit kunt verklaren aan de hand van frequentie, bestudeerden onderzoekers van de Fryske Akademy. In dit artikel schrijven ze hun bevindingen op.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftKennislink
StatusGepubliceerd - 12 jul 2018
91 Downloads (Pure)

Citeer dit