How does global change affect the strength of trophic interactions?

M. Emmerson, T.M. Bezemer, M.D. Hunter, T.H. Jones, G.J. Masters, N.M. Van Dam

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'How does global change affect the strength of trophic interactions?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology