How does temperature trigger biofilm adhesion and growth in Candida albicans and two Non-Candida-albicans Candida species?

Debora Casagrande Pierantoni, Laura Corte, Arturo Casadevall, Vincent Robert, Gianluigi Cardinali, Carlo Tascini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How does temperature trigger biofilm adhesion and growth in Candida albicans and two Non-Candida-albicans Candida species?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences