How does the brain learn to link things together?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How does the brain learn to link things together?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences