How does Thlaspi goesingense accumulate heavy metals?

P. Kabouw, Helmuth Sieghardt

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    9 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'How does Thlaspi goesingense accumulate heavy metals?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology