How important are conidial appendages?

P.W. Crous, G.J.M. Verkley, M. Christensen, R.F. Castaneda-Ruiz, J.Z. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  73 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)126-137
  TijdschriftPersoonia
  Volume28
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit