How is FAIRsFAIR supporting the repositories selected for CoreTrustSeal Certification?

Frans Huigen, Ilona von Stein

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperOnline paperWetenschappelijk

14 Downloads (Pure)

Samenvatting

The FAIR Certification work package selected ten selected repositories to receive funding and support to
obtain their CoreTrustSeal Certification. The goal is to create FAIR-enabling Trusted Digital Repositories
(TDRs). Let’s have a look at exactly how FAIRsFAIR supports these ten repositories in their journey
towards trust and FAIR.
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 08 okt. 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How is FAIRsFAIR supporting the repositories selected for CoreTrustSeal Certification?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit