How Local Politics Became a Matter of Transregional Concern: German and Dutch Pamphlets Calling Jülich Nobility to Assemble in Cologne, 1642-1651

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How Local Politics Became a Matter of Transregional Concern: German and Dutch Pamphlets Calling Jülich Nobility to Assemble in Cologne, 1642-1651'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities